MEVZUAT

Mevzuat

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim uygulamaları 2 yasa ile yapılmaktadır. Riskli yapı ve riskli alan tespit edilmesi ile bu alanlardaki çalışmalara ilişkin iş ve işlemler, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile Kentsel Dönüşüme ilişkin işlemler ise "5393 sayılı Belediye Kanununun 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. Maddesi" kapsamında yürütülmektedir.

Belediyemizce kentsel dönüşüm uygulamalarımıza gecekondu ve kaçak yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerde öncelik verilmekte, 5393 sayılı Belediye Kanununun, 5998 sayılı Kanun ile değişik 73.maddesi kapsamında; büyüklüğü en az 5 ha.(50.000 m²) olan alanlarda; bütüncül bakış açısı ve yerinde dönüşüm hedefiyle uzlaşma esaslı olarak sürdürülmektedir.