KADIFEKALE

haber foto 2 Kadifekale
haber foto 5 Kadifekale
haber foto 4 Kadifekale
 Kadifekale
haber foto 3 Kadifekale
deneme Kadifekale

TARİHİ MİRAS-KADİFEKALE’DE ÖRNEK PROJE

Konak ilçesi Kadifekale bölgesinde 42 ha.lık bir alan 1962 - 2005 yılları arasında 8 adet jeolojik etüd raporu ile heyelan bölgesi olarak tespit edilmiş ve 1978, 1981, 1998 ve 2003 yıllarında Bakan Kurulunca Afete Maruz Bölge İlan edilmiştir. Proje alanı, Altay, Kadifekale, İmariye, Kosova, Hasan Özdemir, 19 Mayıs, Yeşildere, 1. Kadriye ve Vezirağa Mahallelerini kapsamaktadır. Bu proje ve uygulama tamamlanmış olup, 1100 aileye Uzundere Toplu Konutları'ndan konut tahsisi sağlanmıştır. 1968 adet yapının 1967 adeti yıkılmış, 1 adet yapı ise tescilli olması sebebiyle yıkılmamıştır. Boşaltılan bölgede ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır.
Kadifekale Projesinin devamı niteliğindeki, Yeşildere Heyelan Bölgesinin Boşaltılması Projesi kapsamında yaklaşık 2 hektarlık alanda bulunan 153 adet yapının tamamı yıkılmıştır. Boşaltılan alanda ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır.
Proje alanında yaşayan binlerce vatandaş can ve mal kaybı yaşamadan yepyeni ve güvenli konutlara yerleştirilmiştir. Konut talep etmeyen vatandaşlara kamulaştırma bedelleri ödenmiştir.
Boşaltılan alan ağaçlandırılarak kentimize 46 hektar büyüklüğünde bir kent ormanı kazandırılmıştır. İzmir’in tarihsel simgesi olan Kadifekale’nin güney ve güneybatı siluetini ortaya çıkaran yenileme projesi ile kent merkezinde ‘‘Kent Ormanı’’ oluşturulmuş ve 2300 yapı 20 bin ağaca dönüştürülmüştür.
Afete Maruz Bölgelerin Boşaltılması projesi sonrasında elde edilen en büyük kazanım ise; Ülkemizde bir başka örneği olmayan "Afet Gerçekleşmeden Gerekli Tedbirlerin Alınarak Vatandaşlarımızın Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanmış" olmasıdır.
 

Kentsel Dönüşüm Alanı