GÜZELTEPE

 Güzeltepe
a Güzeltepe

KONUM


İzmir İli, Çiğli İlçesinin kuzeydoğusunda, yerleşim alanlarının bitim noktasında (kentin çeperinde) Evka-2 ve Evka-6 toplu konutları ile Güzeltepe Koop. Evleri arasındaki bölgede yer almaktadır. Alan yaklaşık 21 ha. büyüklüğünde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 21 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 296 adet bağımsız birim bulunmaktadır.
 

GÜNÜMÜZDE ÇİĞLİ GÜZELTEPE
 

DÖNÜŞÜMLE ÇİĞLİ GÜZELTEPE


Kentsel Tasarım Projesinin hayata geçirilebilmesi adına her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitlerinin ardından toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuştur.
İletişim merkezimizde hak sahipleri bilgilendirme süreçleri devam etmektedir. Mevcut imar planı kararları esas alınarak kentsel tasarım ve mimari avan projeler ile “Proje Uygulama Esasları” meclise sunulmuş ve onaylanmıştır. Proje tanıtım çalışmalarının tamamlanıp vatandaşlara sunulması için çalışmalar devam etmektedir. (model, katalog, maket, video gibi)

 

YENİLENEN KONUTLAR


Proje alanında, hak sahiplerinin talep ve beklentileri de gözetilerek ihtiyaçlarına yönelik farklı büyüklüklerde, 7 ayrı konut tipi oluşturulmuştur.
 

YENİLENEN TİCARETLER

Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuştur. 

DAHA FAZLA YEŞİL


Mevcut imar planından hareketle yapılacak peyzaj ve mekansal düzenleme ile modern hayatın gereği olan otopark, park ve çocuk oyun alanları ile geniş ortak kullanım alanları hayata geçirilecektir.
 

SOSYAL/ KÜLTÜREL MERKEZLER


Proje kapsamında mevcutta eksik olup alanın ihtiyacını karşılayacak sosyal kültürel merkezler, gençlik ve spor kompleksi, pazar yeri hayata geçirilecektir.
   

ALTYAPI PROJELERİ


Bölgede kentsel dönüşüm projesiyle birlikte altyapı projeleri de yapılarak kentin yenilenen bölgelerine yenilenmiş hatlarla hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları alanda yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.

Kentsel Dönüşüm Alanı