BALLIKUYU

 Ballıkuyu
 Ballıkuyu
 Ballıkuyu
 Ballıkuyu
 Ballıkuyu

KONUM

İzmir İli, Konak İlçesi,  Ballıkuyu, Kosova, Kocakapı, Yeşildere, Akarcalı Mahallelerinde bulunan ve çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında Belediyemizce yürütülen 48 Ha büyüklüğündeki proje alanında, 6196 adet bağımsız birim bulunmaktadır. 
 

GÜNÜMÜZDE BALLIKUYU

Oldukça dik bir topografyaya sahip olan bölge, farklı zamanlarda yapılan plansız ve projesiz yapılar neticesinde teknik ve sosyal altyapıdan yoksun olarak sağlıksız bir şekilde gelişmiştir.
 

DÖNÜŞÜMLE BALLIKUYU

Mevcut plan kararları doğrultusunda gerçekleştirilerek tamamlanan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesi ve çalışmaları devam eden Kale çevresi arkeoloji ve tarih parkı projesi ile uyumlu, yenilenmiş teknik ve sosyal altyapısı ile doğal afetlere karşı dayanıklı modern yaşam alanları oluşturulması hedeflenmektedir.
Her bir yapının tek tek ayrıntılı olarak yapılan arazi tespitleri ile toplanan veriler veri tabanına aktarılmış ve hak sahiplikleri belirlenmiştir. Hak sahiplerinin sahip oldukları zemin ve zeminüstü envanteri karşılığında, proje sonrası yeni konutlardan hak edecekleri yeni inşaat alanlarını hesaplamaya yönelik çalışmalar yapılarak dağıtım modeli oluşturulmuş ve I. Etap kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır.
Hak sahiplerine ve kamuoyuna yapılan proje tanıtım toplantısının ardından, 17.04.2017 tarihinden itibaren Ballıkuyu Caddesi No:121/B adresinde bulunan iletişim Merkezinde etaplar halinde hak sahipleri ile proje görüşmeleri ve sözleşmelerin imzalanmasına başlanılmıştır.

 
YENİLENEN KONUTLAR VE TİCARETLER

Proje alanında, hak sahiplerinin talep ve beklentileri, gereksinimleri, yaşam tarzı ve mevcut yapı stoğu gözetilerek ihtiyaçlarına yönelik farklı büyüklüklerde konutlar tasarlanmıştır.
Mevcut ticari kullanımlar dikkate alınarak, belirlenen akslar üzerinde konut altı ticari birimler planlanmış ve yerinde dönüşüm hedefi ile ticaret sahiplerine sunulmuştur. 

 

DAHA FAZLA YEŞİL

Güneyinde bulunan Kadifekale ve Yeşildere heyelan bölgesinin ağaçlandırılıp ‘‘Kent Ormanı’’na dönüştürülmesi ile mevcut yeşil alan miktarı artan alanın projesinde de yeşil alan aksları yoğunlaştırılıp, otopark, park ve çocuk oyun alanları ile geniş ortak kullanım alanları hayata geçirilecektir.
 

SOSYAL/ KÜLTÜREL MERKEZLER

Alanın batısında bulunan tarihi Kadifekale Kalesi’nde Belediyemizce Pagos Üretici Pazarı’nın açılmasıyla birlikte İzmir’in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale’nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için planlanlanan projeler hayata geçirilmektedir. Ayrıca alan içinde tasarlanan eğitim merkezi, spor tesisi, pazar alanı ile birlikte birçok sosyal alan hayata geçirilecektir.
 

1. ETAP

1. Etap olarak belirlenen 645 plana ait haksahipliği güncellemeleri, veri tabanı çalışmaları, uygulama esasları, uzlaşma sözleşmesi ve uzlaşma tutanakları tamamlanmıştır. 1. Etap görüşmeleri kapsamında proje alanında faaliyet gösteren iletişim ve tanıtım merkezinde, hak sahipliğine ilişkin belgelerin toplanması ve yerinde doğru bilgilendirmenin yapılması amacıyla hizmet verilmesi ve haksahipleri ile proje görüşmelerinin yapılmasına devam edilmektedir.

AFETE MARUZ BÖLGE

İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesinde bulunan 14.01.2019 tarihli ve 2019/615 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Afete Maruz Bölge" olarak ilan edilen alan içerinde yer alan tüm yapılar ile 11228 ada 1-2-3-7 parseller ve bu parsellerde mülkiyeti bulunan hak sahiplerine ait olmasına rağmen imar uygulaması sonucu afete maruz bölge alan sınırı dışında kalan yapıların, 26.11.2020 tarihli ve 1288 Sayılı Belediye Encümeni kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmalarına karar verilmiştir. İçerisinde 113 adet yapı ve 163 adet bağımsız birim bulunan 9057 m2 lik alanda kamulaştırma görüşmeleri devam etmektedir.

ALTYAPI PROJELERİ

Alanda yaşanan altyapı sıkıntısı yapılacak olan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte yenilenerek alanda yaşayan kişiler için uygun hale getirilecektir. Proje kapsamında su, atık su, yağmur suyu, elektrik ve telekom hatları alanda yenilenecek ve eksiklikler giderilecektir.

Kentsel Dönüşüm Alanı


Ballıkuyu İletişim Ofisi Telefon: 0232 484 70 93