UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELIŞIM PROJESI

 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi
 Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

İzmir İli Karabağlar İlçesi Uzundere ve Yurtoğlu Mahalleleri’nde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2011 tarih, 05.880 sayılı kararı ile belirlenen yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki alan; 5393 sayılı Belediye kanunun 5998 sayılı kanun ile değişik 73.maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile 09.09.2012 tarih 28406 sayılı Resmi Gazetede “Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanı” olarak ilan edilmiştir.

 Bu doğrultuda tüm alanda mevcut durum tespit ve ölçüm, değerlendirme ve analizler yapılmış, vatandaşların proje ile ilgili beklenti ve taleplerinin alınması, yerinde doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla 23.03.2013 tarihinde dönüşüm alanı içinde İletişim ve Tanıtım Merkezi açılmış, ayrıca alanda farklı mekanlarda toplantılar düzenlenmiştir.

 Alanda imar planına aykırı yapılaşmış 497 yapı, 1170 bağımsız birim bulunmakta ve yaklaşık 6 bin kişi ikamet etmektedir.

Yürürlükteki "Cennetçeşme – Uzundere - Devrim Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Kararları" ile yoğunluk arttırılmadan,  bölge insanının yaşam tarzları ve gereksinimleri, mevcut yapı stoğu, yapı karakterleri ve arazinin fiziki durumu dikkate alınarak farklı büyüklük ve plan çözümleri ile proje hazırlanmıştır.

Belediyemiz Meclisinin 14.06.2013 tarih 05.860 sayılı kararı ile “Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları” hüküm altına alınmış, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren proje tanıtım faaliyetleri tamamlanarak hak sahipleri ile görüşmeler başlamıştır. Alanda hak sahiplerinin mevcut plandan gelen inşaat hakları, mevcut piyasadaki kat karşılığı oranları ve 73. Maddede belirtilen yasal zorunluluklar da esas alınarak katsayılar oluşturulmuştur. Parseller üzerinde yer alan yapı ve muhdesatlar da göz önünde bulundurularak görüşmeler yapılmaktadır. Halen Uzundere İletişim Ofisinde, hak sahiplerinin tüm mevcut haklarına karşılık, Belediyemizce üretilen projede, hakkettikleri yeni inşaat alanı ve birimler üzerinden görüşmelerimiz ve arzu eden hak sahipleri ile uzlaşma sözleşmeleri imzalanmasına devam edilmektedir.

Hak sahipleri ile tespit edilen mevcut taşınmaz haklarına karşılık dönüşüm alanında üretilecek yeni konut/ işyeri tahsisleri hakkında “yerinde dönüşüm “ve “uzlaşma” esası ile yapılan görüşmeler neticesinde %100 uzlaşı sağlanan ve tapuları kentsel dönüşüm yapmak üzere Belediyemiz adına devredilen alanlarda “Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi” ihaleleri yapılmaktadır;

I. Etap ihale kapsamında 43 yapı 107 bağımsız birimin tahliye ve yıkımı sağlanarak, 9 blok 341 bağımsız birimin yapım süreci, kat mülkiyeti tesisi, sözleşmeleri karşılığı aldıkları bağımsız birimlerin tapu devirleri ve anahtar teslimleri tamamlanmıştır.

II. Etap ihale kapsamında 68 yapı ve 185 bağımsız birimin tahliye ve yıkımı sağlanmıştır. 476 bağımsız birimin Teknik Şartnamesi ve Sözleşmesine uygun olarak yapılmasına ilişkin kontrollük faaliyetleri yürütülmüş olup imalatlar tamamlanmıştır. Konutların hak sahiplerine teslimi tamamlanma aşamasındadır.

Alanda uzlaşmalara bağlı olarak etaplar halinde kat karşılığı yapım ihalesi süreçleri yürütülmektedir. İhalesi tamamlanan alanlarda ise, konutlar teslim edilene kadar her bir bağımsız birim için kira ödemeleri yapılmakta ya da tercihler doğrultusunda belediyemiz konutlarında geçici tahsis sağlanmaktadır.

Türkiye’de ilk olarak kamusal alanda altyapı hatlarının altyapı kurumları ile koordineli şekilde çalışıp tek bir Galeri içersinde toplanması işinde uygulama projeleri hazırlanmış ve "1.Etap Adadışı Altyapı, Galeri Sistemi ve Üst Dere Islahı Yapılması İşi" ihalesine ilişkin süreç yürütülerek tamamlanmış, sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi yapılmıştır.  İşin Teknik Şartnamesi ve Sözleşmesine uygun olarak yapılmasına ilişkin kontrollük faaliyetleri ile imalatlar devam etmektedir.

169.417m2 imar parselinin(tamamı şahıs)157.102 m2 si alınmıştır, yaklaşık 3000 m2 hisse m2 (alanın%1,5’i) ile uzlaşma sağlanmış haciz şerh, ipotek vb. nedenlerle tapu devri gerçekleşememiş ya da uzlaşma sağlanamamış ulaşılamamış bu nedenle hukuki süreç başlatılmıştır. Tescil kararları ile %100 e ulaşılan alanlarda Başkanlık kararları ile yapım etapları programlanacaktır.

Uzundere kentsel dönüşüm ve gelişim projesi tamamlandığında; 3500 birim konut / konut altı ticaret, M2 koşullu alanda plan notları dikkate alınarak projelendirilen; ticaret, ofis ve otel kompleksi, Rekreasyon alanında Gençlik Merkezi,  Spor, Eğitim ağırlıklı bir Spor Kompleksi,  Sosyal ve Kültürel merkezler, Açık Pazar alanı, Otopark alanları, Daha fazla yeşil alan ve yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak yeni bir yaşam alanı kazanılacaktır.

Kentsel Dönüşüm Alanı


Uzundere İletişim Ofisi Tel: 0 232 293 9256 - 9257 - 9258